تبلیغات
علوم آزمایشگاهی برتر | rahazma

علوم آزمایشگاهی برتر | rahazma
آزمایشات تخصصی علوم آزمایشگاهی | دانلود Ebook های تخصصی پزشکی | تصاویری از لام ها
نویسندگان
نظر سنجی
به نظر شما مطالب سایت در چه حدی هستند


صفحات جانبی
لینک های مفید

CBC یا شمارش كامل خون كه به عنوان FBC هم نامیده می شود، تستی است كه یك پزشك یا متخصص درخواست می كند تا اطلاعاتی در مورد سلول های خون بیمار به دست آورد.سلول های موجود در سیستم گردش خون عموما به سه نوع تقسیم می‌شوند: سلول های خونی سفید، سلول های خونی قرمر و پلاكت ها. بالا یا پائین بودن سطح هر یك از این انواع سلول ها می تواند نشان دهنده وجود یك بیماری باشد ،بنابراین شمارش سلول های خونی جزء معمول ترین تست های خونی مورد استفاده در پزشكی هستند و می‌توانند اطلاعات كلی در مورد سطح سلامتی شخص فراهم كنند. 

‌روش هاتست خون
با استفاده از ‌ نمونه خونی اخذ شده و در یك لوله تست كه حاوی یك ماده ضد انعقاد است نگهداری می شود و به آزمایشگاه ارسال می شود. 
در گذشته شمارش سلول های خون به صورت دستی انجام می شد به این صورت كه نمونه خون بیمار روی یك اسلاید قرار داده شده و زیر میكروسكوپ بررسی می شد. امروزه این فرایند به صورت كاملا اتوماتیك با استفاده از آنالایزرهای اتوماتیك انجام می شود و تنها حدود %30 نمونه ها به صورت دستی بررسی می شوند. 

شمارش اتوماتیك خون
خون به خوبی مخلوط شده (البته نه با تكان دادن) و روی قفسه ای در آنالایزر قرار داده می شود. این دستگاه اجزای زیادی دارد كه برای تحلیل المان های مختلف در خون تخصصی شده اند. جزء مربوط به شمارش سلول های خونی، تعداد و نوع سلول های متفاوت داخل خون را می شمارد و نتایج چاپ شده با برای مشاهده به كامپیتو ارسال می‌شوند.

انجام شمارش سلولهای خونی به صورت اتوماتیك توسط یك آنالایز
دستگاه شمارش خون، مقدار بسیار كمی از نمونه را از یك لوله بسیار باریك بیرون می كشد. داخل لوله سنسورهایی وجود دارند كه تعداد سلول ها را در حین عبور از لوله می شمارند و نوع آن‌ها را نیز تعیین می كنند. این تكنیك فلوسایتومتری نامیده می شود. دو سنسور اصلی مورد استفاده عبارتند از: دتكتورهای توری و امپدانس الكتریك. یك روش كه دستگاه با آن می تواند نوع سلول را مـشـخــص كنـد استفـاده از انـدازه سلـول اسـت. دسـتـگـاه هـای دیـگـر مشخصه های متفاوتی از سلول ها را برای تعیین نوع آن ها  مورد استفاده قرار می دهند.
از آنـجــا كــه یــك دسـتـگــاه شـمـارنـده سـلـول اتوماتیك تعداد زیادی سلول را نمونه برداری كرده و می شمارد نتایج، بسیار دقیق هستند. با ایـن حـال ممكـن اسـت سلـول هـای غیرطبیعی خـاصـی در خـون بـه صـورت اشتبـاه شنـاسـایـی شـونـد و نـیاز به بررسی دستی نتایج حاصل از دسـتـگـاه و شناسایی سلول های غیرطبیعی كه دستگاه قادر به دسته بندی آن ها نبوده، خواهد بود.
آنالایزرهای هماتولوژی اتوماتیك علاوه بر شمارش، اندازه گیری و آنالیز سلول های قرمز خــون، سـلــول هـای سـفـیـد خـون و پـلاكـت هـا می‌توانند مقدار هموگلوبین در خون و در هر سلول قرمز خون را نیز تعیین كنند. این اطلاعات برای پزشكی كه به عنوان مثال در صدد تشخیص دلیل كم خونی یك بیمار است می تواند بسیار مفید باشد. اگر سلول های قرمز خون بزرگتر یا كــوچـكـتــر از حـالـت طبیعـی بـاشنـد، یـا ایـن كـه تغییرات زیادی در اندازه سلول های قرمز وجود داشـتـه بـاشـد، ایـن اطـلاعـات مـی تـوانـد جـهـت تست‌های بعدی را تعیین كند و فرایند تشخیص بیماری را تسریع بخشد بنابراین درمان بیمار نیز با سرعت بیشتری انجام خواهد شد. 

شمارش دستی خون
مـحـفـظــه هــای شمـارش دستـی سلـول هـای خونی، حجم مشخصی از خون رقیق شده را در خـود جـای مـی دهـنـد (دلیل رقیق كردن خون، وجـود تـعـداد بـسـیار زیاد سلول در خون رقیق نشده و عدم امكان شمارش دستی آن است.) از این محفظه ها برای محاسبه تعداد سلول های سفید و قرمز در هر لیتر خون استفاده می شود.
برای تعیین تعداد انواع مختلف سلول های سفید، یك لایه خون ایحاد شده و تعداد زیادی سلول سفید شمارش می شوند. با این كار درصد سلول های هر نوع به دست می‌آیند. با ضرب درشد در كل تعداد سلول های سفید در خون، تعداد مطلق هر نوع سلول سفید را می توان به دست آورد. 
مـزیـت شمـارش دستـی ایـن اسـت كـه آنـالایـزرهـای اتـومـاتیـك در مـورد شكارش سلول‌های غیرطبیعی قابل اطمینان نیستند، یعنی سلول هایی كه در خون بیماران طبیعی وجود ندارند و تنها در شرایط خاص هماتولوژیك در خون مشاهده می شوند. البته  شـمــارش دستـی نیـز در معـرض خطـای نمـونـه بـرداری اسـت چـرا كـه در مقـایسـه بـا تحلیل‌های اتوماتیك تعداد سلول های شمرده شده بسیار كم است. 
با این كه آنالایزرهای اتوماتیك، نتایج سریع و قابل اطمینان در مورد تعداد و اندازه متوسط سلول های قرمز و تغییرات در اندازه آن ها تولید می كنند، اما این دستگاه ها نمی‌توانند شكل سلول ها را تشخیص دهند. به علاوه در مورد برخی بیماران طبیعی، پلاكت ها به صورت خوشه ای در خون وجود دارند و آنالایزرهای اتوماتیك نمی تواند شمارش صحیح از تعداد آن ها به دست بیاورد  اما در شمارس دستی، تكنسین كه اسلاید را می بیند می تواند خوشه پلاكت ها را تشخیص داده و تخمین بزند كه آیا تعداد آن ها كم، زیاد یا طبیعی است. 

شمارش كامل خون معمولا شامل پارامترهای زیر می شود:

‌سلول های قرمز: تعداد كل سلول های قرمز خون: كه به صورت تعداد مطلق در هر لیتر داده می شود.
‌هموگلوبین: مقدار هموگلوبین در خون به صورت گرم در دسی لیتر داده می‌شود (كم بودن هموگلوبین، آنمی ایجاد می‌كند.)
‌هماتوكریت یا PVC)Packed Cell Volume(:  این كمیت كسری از كل خون است كه سلول‌های خونی اشغال می كنند.
‌عرض توزیع سلول های قرمز خون)RDW (: معیاری از تغییرات جمعیت.RBC

سلول های سفید
‌تعداد كل سلول های سفید كه به صورت درصد و نیز تعداد مطلق در لیتر داده می‌شود.

پلاكت ها
‌تعداد پلاكت ها و نیز اطلاعاتی در مورد اندازه و بازه تغییرات در اندازه آن ها در خون در نتایج داده می شوند.
MPV یا حجم متوسط پلاكت به عنوان معیاری از اندازه متوسط پلاكت ها داده می شود. 

تفسیر
حالت های خاص مربوط به بیماری ها با افزایش یا كاهش مطلق در تعداد نوع خاصی از سلول ها در خون مشخص می شوند كه مثال‌هایی از آن ها در جدول زیر آورده شده‌اند. 
بسیاری از بیماری ها نیز به نحوی تغییراتی در این اطلاعات ایجاد می كنند به عنوان مثال:
‌افزایش تعداد گلبول های سفید می تواند نشانه عفونت باشد.
‌كاهش تعداد پلاكت ها در خون می تواند در اثر مسمومیت داروئی ایجاد شده باشد 

 

مقادیر نرمال RBC  در افراد مخطلف بر حسب سن ٫ جنس :

نوزادان : 4 – 5.5  میلیون در میلی متر مکعب خون

خانمها : 4.2 – 5.4   میلیون در میلی متر مکعب خون

 آقایان : 4.7 – 6.1  میلیون در میلی متر مکعب خون

مقادیر نرمال WBC  در افراد مخطلف بر حسب سن ٫و زمان خون گیری  :

مقدیر نرمال WBC  در صبح 6000  عدد در میلی متر مکعب خون میباشد.

مقدیر نرمال WBC  در عصر 8000  عدد در میلی متر مکعب خون میباشد.

مقدیر نرمال WBC  در ابتدای تولد ما بین 10000 – 20000  عدد در میلی متر مکعب خون میباشد.

برای دستیابی به قسمت دوم این مطلب کلیک فرمایید

.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

زیست شناسی سلولی و مولکولی
ویروس شناسی پزشکی
خونشناسی
انگل شناسی
ایمنی شناسی
میکروب شناسی
آسیب شناسی
انگل شناسی 2 و تک یاخته ها
دانلود نرم افزار ها
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :
سیستم سیدا دانشگاه آزاد تبریز